ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ŁASKARZEWIE   strona główna

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY !!!                  Pobierz

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA UCZNIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

WWW.OKE.WAW.PL

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I ZSZ branżowej I stopnia

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018          Pobierz

kształci poprzez:

 

Nauczane języki obce

· Język angielski

· Język rosyjski

Zajęcia pozalekcyjne

  Koła zainteresowań:

· informatyczne , SKS,

· językowe, europejskie, patrona szkoły,

· muzyczne, zawodowe.

  Koła przedmiotowe:

· matematyczne, fizyczne, polonistyczne, historyczne.

Formy pomocy dla uczniów

· stypendium „unijne” socjalne

· pomoc materialna dla osób

               uprawnionych

· bezpłatne obiady w stołówce

· pomoc rzeczowa

· wsparcie ze strony pedagoga szkolnego

Szkoła preferuje indywidualne podejście do ucznia

Szkoła jest blisko twojego miejsca zamieszkania

Posiadamy bardzo dobrą, zaangażowaną w pracę dydaktyczno - wychowawczą

kadrę pedagogiczną