Aktualności                                          strona główna

  Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum

w Łaskarzewie  >>>

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 dla Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie

odbędzie się 2 września o godzinie 9.00

wy

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014    zobacz >>>

 

Program „ Dnia Rodziny”

w Zespole Szkół nr 2

w Łaskarzewie 16 czerwca 2013r.

 

13.00   Montaż słowno – muzyczny

           „Jan Paweł II o rodzinie”

13.30   Prezentacja Drużyny Harcerskiej i  

          Zuchowej

14.00   Recytacja wierszy J. Tuwima

14.30  Zawody sportowe  - rodzice i nauczyciele   

          kontra uczniowie

15.00   Prezentacja szkolnych talentów

16.00   Przedstawienie „Superniania’ i „ Babciu,

          opowiedz mi bajeczkę”

17.00   Występ uczniów klas  0 - 3

18.00 – 22.00  Dyskoteka

W programie przewidziano obficie zaopatrzony bufet, m.in. pyzy, pieczone ziemniaki, smakołyki z grilla, napoje i lody.

Dla najmłodszych wiele atrakcji: loteria fantowa, malowanie twarzy, zabawy sprawnościowe.

…Rodzina jest tajemnicą miłości, jest ona bowiem bezpośrednim współdziałaniem z Bogiem

w dziele stworzenia."

                                                                                                                        Jan Paweł II

 

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie,  Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie

serdecznie zapraszają

na obchody „ Dnia Rodziny”,

które odbędą się 16 czerwca 2013 r. na terenie szkoły .

 

Miło nam będzie Państwa gościć

 

 

Śpiewająco o zdrowiu i poetycko o przyrodzie

Renesansowy poeta, Jan Kochanowski we fraszce ,, Na zdrowie” zwraca uwagę na wartość zdrowia, które jest największym skarbem, jaki posiada człowiek. Ludzie nie cenią go, aż do momentu, gdy je stracą. Wtedy wszelkie inne dobra się nie liczą. Poeta napisał:

,, Szlachetne zdrowie,

   Nikt się nie dowie,

   Jako smakujesz,

   Aż się zepsujesz.”

Uczennice z Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie potrafią pięknie śpiewać

o zdrowiu. Sukcesem zakończył się ich udział w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.

18 kwietnia 2013 roku uczennice gimnazjum : Natalia Alot – kl. I, Weronika Balas – kl. I, Malwina Rezwow – kl. I, Aleksandra Kusmierek – kl. I, Aleksandra Wiałow – kl. I, Aneta Popławska – kl. II, Alicja Paśnicka – kl. III a, Wioleta Dębek – kl. III b i Elwira Michalczyk – kl. III b w Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu zajęły I miejsce. To zwycięstwo zagwarantowało im udział w etapie wojewódzkim.

         Dnia 28 maja 2013 roku w Siedlcach odbył się Wojewódzki Festiwal Piosenki o Zdrowiu.

Gimnazjalistki z Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie piosenką pt. ,, Najważniejsze jest zdrowie”

wyśpiewały III miejsce. Do festiwalu uczennice przygotowała nauczycielka muzyki, pani Róża Siejka.

Warto podkreślić, że autorką słów i muzyki piosenki prezentowanej w czasie festiwalu jest też pani Siejka.

         Sukces uczennic z ,,dwójki” rozsławił nasze miasteczko. Liczymy na kolejne popisy utalentowanych dziewczyn.

         Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie nie tylko potrafią pięknie śpiewać, ale wyróżniają się talentem poetyckim.

         W XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu ,, Tomik Literacki Młodych Autorów” o tematyce przyrodniczej dwoje uczniów z klasy VI: Izabela Krawczyk i Patryk Tomaszek  otrzymało wyróżnienie literackie. Uczniów do konkursu przygotowała pani Bożena Niewczas. Jest to znaczący sukces, gdyż na konkurs wpłynęło kilkaset tomików wierszy. Utwory uczniów z Zespołu Szkół nr 2 zostały zauważone i wyróżnione. Ciekawe i wzruszające teksty zwracały uwagę na piękno otaczającej rzeczywistości . Wyrażały też miłość do krajobrazu małej ojczyzny.

         Zwycięstwa uczniów z łaskarzewskiej szkoły w konkursach na szczeblu powiatu i województwa budzą pewną refleksję. Nie trzeba mieszkać w dużym mieście, aby rozwijać swoje zainteresowania i osiągać znaczące sukcesy.

         Gratulujemy zwycięzcom konkursów i wierzymy w to, że , biorąc udział w kolejnych zmaganiach , przywiozą nagrody, dyplomy i podziękowania.

                                                                    Bożena Niewczas

                                                        nauczycielka z Zespołu Szkół nr 2

                                                                   w Łaskarzewie                   

Konferencja ,, Aktualna sytuacja szkolnictwa zawodowego w Polsce”

w Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie

 

         28 maja 2013 roku w Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie odbyła się konferencja, którą zorganizowało Stowarzyszenie Rozwoju Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego oraz Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie. To spotkanie było podsumowaniem działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego związanych z projektem

 ,, Szkoła Zawodowa może też być szansą”. W konferencji wzięli udział realizatorzy projektu – przedstawiciele Stowarzyszenia, władze samorządowe miasta Łaskarzew oraz powiatu garwolińskiego, pracodawcy z terenu powiatu garwolińskiego, u których uczniowie odbywają praktyki zawodowe, uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie.

         Prezes Stowarzyszenia, pani Urszula Zadrożna przedstawiła realizację projektu ,, Szkoła Zawodowa może też być szansą”, który trwał od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2013 r. W całym cyklu trwania projektu przeprowadzono 210 godzin zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów humanistycznych, i naturalną koleją rzeczy jest to, że pojawiają się nowe zawody. Potrzebne do pracy kwalifikacje można zdobyć w szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych oraz w szkołach wyższych.  Ważne jest więc, by orientować się w zmianach, jakie zachodzą na rynku pracy.

         Głos zabrała też pani Burmistrz Lidia Sopel- Sereja, która podkreśliła ważną rolę szkolnictwa zawodowego i podziękowała przedstawicielom Stowarzyszenia Rozwoju Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego za wybór do realizacji projektu szkoły w Łaskarzewie. W swoim wystąpieniu zwróciła się też do pracodawców, zwracając uwagę na ich wysiłek w procesie kształcenia umiejętności zawodowych.

         Dyrektor szkoły, Pani Monika Krawczyk podziękowała realizatorom projektu, Stowarzyszeniu Rozwoju Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego za rozwijanie tych umiejętności uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, które pozwolą im bez problemu zdobyć dobrą pracę i wejść na współczesny rynek pracy. Zaznaczyła też, że dzięki realizacji projektu wzbogaciła się baza dydaktyczna szkoły.

         Słowa podziękowania skierowała też dyrektor szkoły do Pani Burmistrz Lidii Sopel-Serei, gospodarza miasta Łaskarzew za wyrażenie zgody na realizację projektu w Zasadniczej Szkole Zawodowej

w Łaskarzewie.

         W czasie konferencji wystąpił uczeń kl. II ZSZ w Łaskarzewie, Tomasz Grzela, który w imieniu uczniów ZSZ w Łaskarzewie podziękował przedstawicielom Stowarzyszenia Rozwoju Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego oraz Pani Burmistrz Miasta Łaskarzew

         Cyprian Kamil Norwid napisał: „Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychstało”. Słowa romantycznego poety doskonale podkreślają wysiłek ludzi realizujących projekt w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Łaskarzewie. Twórcze działania tych osób przyczyniają się do wzbogacenia bazy dydaktycznej placówki, w której zdobywają wiedzę uczniowie, a także pozwalają osiągnąć taką wiedzę, którą wykorzystają, wkraczając w dorosłe życie.

         Warto podkreślić, że uczniowie biorący aktywny udział w realizacji projektu zostali nagrodzeni cennymi upominkami, które wykorzystają w swojej pracy zawodowej.

                                                                                  Bożena Niewczas

                                                                                   nauczycielka w Zespole Szkół nr 2

                                                                                   w Łaskarzewie

 

16 maja 2013r - Dzień otwarty dla Rodziców od 16.00 - 18.00

 

 

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawą zasadniczą. Została uchwalona podczas obrad Sejmu Czteroletniego, zgodnie z obowiązującymi wówczas ideami oświecenia.

NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA KONSTYTUCJI

Konstytucja 3 Maja ujęta była w 11 artykułów. Wprowadzała prawo powszechnej niepodległości (dla szlachty i mieszczaństwa) oraz trójpodział władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą.

  • zniesienie liberum veto i wolnej elekcji;
  • wprowadzenie czterech stałych ministerstw;
  • zwiększenie władzy wykonawczej króla;
  • zatwierdzono prawo nabywania dóbr i uzyskiwania nobilitacji przez mieszczan;
  • objęcie ochroną prawną chłopów;
  • powołanie 100-tys. armii.

 

 

Hasło przewodnie tegorocznych obchodów  Dnia Ziemi  brzmi:

 

Elektroodpady –proste zasady”. Ponownie wraca więc temat segregacji odpadów, recyklingu

i odzysku

zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem to ochrona środowiska oraz

oszczędność surowców naturalnych. Zachęcamy więc do segregacji odpadów

i zaangażowania się w tegoroczne obchody tego święta w naszej szkole.

Uczniowie w swoim występie przybliżyli temat ochrony środowiska.

Nad uroczystością czuwały panie: Elżbieta Ostrowska i Bożena Górczyńska.FOTO >>>

 

Dnia 16.04.2013r. 22 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w wycieczce do Warszawy. Byli to uczniowie, którzy zajmowali ważne miejsca w konkursach na szczeblu powiatu, rejonu. Byli też harcerze, których praca wpływała na jakość drużyny
no i uczniowie z pocztu sztandarowego.

Wycieczkę w całości sfinansowali Państwo Grażyna i Andrzej Żabczyńscy.
Uczniowie zwiedzili budynek Sejmu i Senatu. Dzięki uprzejmości posła p. Grzegorza Woźniaka, który wraz z przewodniczką oprowadzał grupęi opowiadał jak pracuje parlament. Przede wszystkim zrozumieli jak bardzo ważny jest udział każdego obywatela w demokracji bezpośredniej i co znaczy, że obywatele mają władzę zwierzchnią. Uczniów bardzo ciekawiło jak na co dzień wygląda praca posła. Mieli okazję widzieć kilku, którzy udzielali wywiadu przedstawicielom prasy i RTV. Niektórzy uczniowie nawet stwierdzili: ,, Kiedy dorosnę będę posłem ". Zwiedzając Sejm mieli okazję usiąść w loży na sali obrad, a nawet zrobić sobie zdjęcie na słynnych schodach. Po prawie trzygodzinnym zwiedzaniu udali się do kina, które znajduje się w Domu Handlowym ,,Arkadia". Tu uczniowie podzielili się na grupy w zależności jaki film chcieli oglądać. Do wyboru mieli: ,,Odwet", ,,Intruz" oraz  ,,Krudowie". Potem uczniowie mieli godzinę wolnego czasu. Państwo Żabczyńscy zadbali też o to, aby dzieci nie były głodne. Mogły się one zajadać przepysznymi kanapkami i popijać je różnego rodzaju sokami. Wszystkiego było bardzo dużo i oczywiście wszystkim smakowało. Pozytywnym aspektem tego wyjazdu było też to, że uczestniczyli w nim także uczniowie z sąsiedniej szkoły. Takie integrujące wycieczki są na pewno bardzo potrzebne.
Wyjazd trwał od godz. 8:00 do 19:00.
Opiekunami  były panie Ewa Bożek i Katarzyna Mucha.

 

Dnia 18 kwietnia 2013r. w Garwolinie odbył się XXII Festiwal Piosenki o Zdrowiu,
w którym wzięły udział uczennice naszego gimnazjum w składzie:
Natalia Alot, Weronika Balas, Aleksandra Kuszmierek, Malwina Rezwow, Aleksandra Wiałow, Aneta Popławska, Alicja Paśnicka, Wioleta Dębek,
Elwira Michalczyk.

Wymienione dziewczynki zaprezentowały utwór wokalny pt: ,,Najważniejsze jest zdrowie".
Tą właśnie piosenką wyśpiewały dla naszej szkoły
I MIEJSCE, a tym samym zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.
Serdecznie gratulujemy zwycięstwa uczennicom jak również pani mgr Róży Siejce.

 

 

5 kwietnia 2013r. w Mokobodach koło Siedlec odbył się Diecezjalny Konkurs Recytatorski poświęcony poezji Jana Pawła II oraz poezji o Janie Pawle II - papieżu.

W kategorii klas 0-1 naszą szkołę reprezentawały Natalia Mazurek ,,0", Julia Jankiewicz kl 1.                     

W kategorii klas 2-3 szkołę  reprezentowały Kornacka Gabriela ,,2a", oraz Bartek Mazurek klasa 3.              

 W kategorii klas 4-6 recytatorami były Zofia Blachowicz i Marta Kościan z klasy 4. 

Ogromną radość sprawiła nam Marta Kościan zdobywając II miejsce. Uczennica recytowała fragment Tryptyku Rzymskiego -  ,,Medytacje"  z poezji Jana Pawła II.

Opiekunami uczniów były panie: mgr Barbara Bałuk, która przygotowała uczniów do konkursu                      

i mgr Katarzyna Mucha. Serdecznie gratulujemy.

więcej na www.podlasie24.pl

 

Uczennica klasy II gimnazjum Wioleta Ragus zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim

"Zabawa w baśni pisanie"

Zaszczytne miejsce wywalczyła ,,Baśnią o zajączkach i olbrzymie". Na konkurs nadesłano ponad 450 prac literackich.

Opiekę nad uczennicą sprawowała pani mgr Barbara Bałuk.

Serdecznie gratulujemy.

 


Z
drowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół    

życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, uczniowie i pracownicy

Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie
 


 

 

19 marca 2013r. dzień otwarty dla Rodziców  16.00 - 18.00

 

   

13 marca 2013r. odbył się gminny etap konkursu ortograficznego.

 

     Uczennica klasy IIIa gimnazjum Aneta Wieczorek zajęła I miejsce.

 

     Uczennica klasy IIIa gimnazjum Alicja Paśnicka zajęła II miejsce.

 

 

,,Józef Stachowski – poeta z moich stron”

Konkurs odbył się 12 marca 2013r. w Garwolinie z okazji 100 – ej rocznicy urodzin poety, urodzonego w Żabieńcu  koło Garwolina.

 

Uczeń klasy IIIa gimnazjum Dominik Rybacki zajął I miejsce.

W konkursie brali udział uczniowie:

Weronika Wysocka

Aneta Wieczorek

Elwira Michalczyk

Weronika Węgier

Gratulujemy uczniom i opiekunom: mgr Bożenie Niewczas i mgr Marii Hryszkiewicz

 

www.wirtualnygarwolin.pl    Relacja >>>

 

 

 

Dawniej ich uroda była natchnieniem dla poetów. Dziś kobiety są ……jeszcze piękniejsze.

 

Z okazji święta kobiet uczniowie gimnazjum pod czujnym okiem pani Bożeny Niewczas i Ewy Bożek przygotowali inscenizację opartą

na fragmentach ,,Ślubów panieńskich” i ,,Romea i Julii”. Motywem przewodnim sztuki były oczywiście kobiety.

Panowie natomiast w swoim występie…(które stały się już tradycją w naszej szkole) w zabawny i humorystyczny sposób zaprezentowali scenki pokazujące

jak świętowano Dzień Kobiet w różnych epokach.

Foto>>>

 

Dzień Kobiet 2013

Kwiatów nie dam, mimo szczerych chęci.        
Lecz słowa, które zostaną w pamięci,         

życzę szczęścia, dużo radości 
i długiej szczęśliwej przyszłości. 
Niech los Tobie z oczu łez nie wyciśnie, 

niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie. 
Wszystko co piękne i wymarzone, 

w dniu Święta Kobiet niech będzie spełnione.

Dzień babci i dziadka 25 stycznia 2013r.

               Pomimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym mroźnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych Babć i Dziadków.
    Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, to dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. 25 stycznia 2013 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2

w Łaskarzewie  przygotowali dla swoich Babć i Dziadków niespodziankę.
Na występy zaprosiła dyrektor szkoły – pani Monika Krawczyk, składając zebranym gościom najserdeczniejsze życzenia, równocześnie podkreślając wkład dziadków w wychowanie wnucząt.  W tegorocznym programie znalazły się skecze oraz wiersze przeplatane wesołymi piosenkami. Licznie przybyli goście brawami dziękowali wnukom za piękne występy, a uczniowie całuskami i własnoręcznie wykonanymi prezentami dziękowali za miłość i okazywane serce.

W serdecznej i rodzinnej atmosferze przy słodkim poczęstunku miło upłynął czas.

FOTO >>>

Kulig klasowy - IIIa gimnazjum  24 stycznia 2013

Było trochę zimno... ale ryzyko się opłacało. Zabawa była wyśmienita,
pogoda dopisała a kiełbaski smakowały jak nigdy. Cóż więcej potrzeba!

FOTO >>>

Zebranie semestralne z Rodzicami 22 stycznia 2013r. o godzinie 16.00

Podczas tegorocznego spotkania z rodzicami pani dyrektor Monika Krawczyk wręczyła po raz pierwszy w historii szkoły

statuetkę ,,Przyjaciel szkoły"pani burmistrz miasta Łaskarzew Lidii Sopel - Serei. Pani dyrektor podsumowała pracę szkoły na polu dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym.Swoje 5 minut w czasie spotkania wykorzystali także harcerze. Pani Sylwia Larkiewicz barwnie opowiadała o sukcesach drużyny harcerskiej działającej przy zespole szkół nr 2. A tych jest niemało!

Po spotkaniu na rodziców czekała miła niespodzianka..... kawa, herbata oraz pyszne ciasto.

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
że może z niej uczynić Betlejem.
Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,
że może przyjąć nowo narodzoną miłość…
Do tego wystarczy tylko wiara, nadzieja,
a miłość przyjdzie sama…"
Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek
oraz Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia

życzą: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie

ZS nr 2 w Łaskarzewie

 

               Na patriotyczną nutę...                   FOTO>>>

W piątek, 09.11.2012 r. uroczysta atmosfera zapanowała w sali gimnastycznej. Piękna scenografia z narodowymi barwami sprzyjała prezentacji pieśni patriotycznych, które śpiewali nasi przodkowie walczący o niepodległość. Wokół zaimprowizowanego ogniska zasiedli uczniowie. Na początku wystąpiło grono pedagogiczne. Nauczyciele wykonali utwór „Ojczyzna”, wprowadzając wszystkich zebranych w podniosłą atmosferę.

Uczniowie z ogromnym wzruszeniem wykonywali pieśni, wcielając się w rolę ułanów, legionistów czy żegnającej żołnierza dziewczyny. Słuchający pieśni, włączali się w śpiew. W ten sposób impreza przerodziła się w wspólne patriotyczne śpiewanie. Konferansjerzy z klasy trzeciej gimnazjum : Dominik Rybacki i Aneta Wieczorek wspaniale wzbogacali panującą atmosferę fragmentami utworów patriotycznych. Na uwagę zasługuje też wykonanie przez panią Ewę Bożek pieśni „Biały krzyż”. 
Ten występ został przez uczniów nagrodzony gorącymi brawami.

Spotkanie z pieśnią patriotyczną zostało wykorzystane przez drużynę harcerską do złożenia przyrzeczenia. Tę część uroczystości poprowadziła drużynowa Sylwia Larkiewicz.
Niecodzienna impreza w Zespole Szkół nr 2 to lekcja patriotyzmu, w czasie której nauczyciele i uczniowie wspólnie przeżywali wydarzenia sprzed wieków.
Cyceron, starożytny rzymski poeta, stwierdził:
 „drodzy są rodzice, krewni, domownicy, ale miłość wszystkiego zawarła w sobie ojczyzna”.
Nie zapominajmy, że postawę patriotyczną możemy okazywać na wiele sposobów, m.in. troszcząc się o naszą „małą ojczyznę” – Łaskarzew, uczestnicząc w uroczystościach patriotycznych czy kultywując tradycje narodowe.

Bożena Niewczas
nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie

 

 

16 października  jest dniem, w którym cała społeczność szkoły oddaje hołd wielkiemu

                             Polakowi - Janowi Pawłowi II.

               Wszystkich zgromadzonych na sali gimnastycznej powitała

          gorąco dyrektor  szkoły pani Monika Krawczyk.

     Jego nauka, myśli, są wyznacznikiem naszej drogi życiowej .

     Choć  odszedł z tego świata , nadal pozostaje wśród nas.

Dzień ten, jest dla wszystkich kolejnym przeżyciem i przypomnieniem wielkiego wydarzenia jakim był wybór papieża - Jana Pawła II 16 października 1978 r. Święto Patrona Szkoły rozpoczęło się ,,Porankiem poetyckim” – przedstawiciele klas zaprezentowali wiersze Karola Wojtyły. Na warsztatach klasy przygotowały również plakaty z sentencjami Ojca Świętego. W dalszej części pani mgr Ewa Bożek przybliżyła uczniom symbolikę  i znaczenie sztandaru szkoły po czym wszyscy udali się do kościoła na uroczystą mszę świętą, której przewodniczył  ks. Leszek Przybyłowicz. Po mszy świętej  uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany przez panie: Marię Półchłopek, Annę Blachowicz i Różę Siejkę. Obchody dnia Patrona szkoły zakończyło uroczyste złożenie wieńców przez poszczególne delegacje przed tablicą upamiętniającą nadanie szkole imienia  Jana Pawła II.

              FOTO>>>

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

 

      

 W podziękowaniu za trudną pracę i wskazanie    

    właściwej drogi życzymy dużo wytrwałości, sukcesów   

     zawodowych jak również uśmiechu każdego dnia...

                                                                   

                                                                                           Życzą Uczniowie

 

Dzień Edukacji Narodowej- t

 

Na uroczystość do szkoły przybyli burmistrz Łaskarzew pani Lidia Sopel - Sereja, przewodnicząca Rady Miasta pani Małgorzata Seremak, proboszcz parafii Łaskarzew Edmund Szarek oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Na początku głos zabrała Dyrektor Szkoły pani Monika Krawczyk. Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Wszyscy składali życzenia, kierując ciepłe słowa w kierunku obecnych i byłych pracowników szkoły.

Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy II Szkoły Podstawowej. Przedstawienie przeplatane było piosenkami oraz wypowiedziami najmłodszych uczniów, którzy zaprezentowali swój dziecięcy sposób widzenia szkoły, taki prosty, widziany oczami dziecka.         

Uczniów przygotowały panie: Justyna Kaczyńska i Sylwia Larkiewicz.

 

FOTO >>>

17 września 2012- Rocznica spalenia Łaskarzewa    

         ,,Przechodniu pochyl się w hołdzie bohaterskim
           obrońcom Łaskarzewa. Żołnierzom 44 pp.13 DP
           poległym w dniach 15-17 września 1939r.
           w miejscu śmierci ppor. Tomasza Jabłkowskiego''

FOTO >>>

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 dla wszystkich klas odbędzie się o godzinie 9.00

O godzinie 8.00 msza święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012

*          godzina 8.00 - msza święta

*          godzina 9.00 - gimnazjum i ZSZ

*          godzina 11.30 - szkoła podstawowa