Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

                                                Szkoła Policealna w zawodzie Technik BHP

Plan zajęć I semestr  - 2017/2018
    LO  i   SP              


 

OGŁOSZENIA !!!

Terminy egzaminów w I semestrze 2017/2018
>>>>>>>Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łaskarzewie prowadzi zapisy na rok szkolny 2017/2018.

Szkoła oferuje uzyskanie wykształcenia średniego z możliwością przystąpienia do matury,

bezpłatne materiały do nauki, zaświadczenia, indeksy, miłą i życzliwą atmosferę sprzyjającą ukończeniu nauki.

Prowadzony jest równocześnie nabór do Szkoły Policealnej na kierunki: ,, Technik bezpieczeństwa i higieny pracy"

oraz ,,Technik ochrony fizycznej osób i mienia".

Szkoła ta daje możliwości kształcenia w zawodzie, uzyskania świadectwa i dyplomu zawodowego

oraz przystąpienia do państwowego egzaminu z kwalifikacji.

Serdecznie zaprasza Dyrektor Szkoły i Grono Pedagogiczne,

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej oraz w Sekretariacie Szkoły.

Łaskarzew, ul. Kolejowa 13                       Tel. 503 340 093, 517 924 990.....................................................................................................................................................


ulica Kolejowa 13, 08-450 Łaskarzew

zobacz też  siedleckie centrum edukacyjne >>>

..........................................................................................................................................................................

DYREKTOR SZKOŁY:  mgr Anna Królikowska

SEKRETARIAT:  mgr Aneta Bogucka       

KADRA SZKOŁY

Liceum dla Dorosłych

przedmiot

mgr Anna Królikowska

język polski

mgr Bożena Niewczas

język polski

mgr Aneta Błażejczyk

biologia, chemia

mgr Katarzyna Kawecka

historia, wos

mgr Aneta Bogucka

matematyka

mgr Ewa Gąska

geografia

mgr Dariusz Zawadka

fizyka, informatyka

mgr Norbert Wilbik

podstawy przedsiębiorczości

mgr Andrzej Szałas

język angielski

mgr Monika Królikowska
język angielski

Szkoła Policealna w zawodzie Technik BHP


mgr  Norbert Wilbik

podstawy przedsiębiorczości, BHP

mgr Maria Sobieska

podstawy prawa pracy

mgr Sylwia Kozyra  -   opiekun grupy I

zagrożenia w środowisku pracy, ocena ryzyka zawodowego, ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

mgr Andrzej Szałas

język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

mgr Krzysztof Tobiasz
język angielski

dr Wiesław Czeluściński opiekun grupy II

techniczne bezpieczeństwo pracy, zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 EGZAMINY

1.  Nauka w LO trwa 3 lata.

2.  Każdy semestr kończy się egzaminem.

3.  Szkoła gwarantuje skrypty pomagające w przygotowywaniu się do zajęć oraz egzaminów.
Materiały są wliczone w opłatę egzaminacyjną.

4. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu.

5.  Egzamin maturalny odbywa się w tym samym miejscu, w który została podjęta nauka 

6.  Absolwenci otrzymują dyplom szkoły państwowej .

 

REKRUTACJA  

·  O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 16 latWYMAGANE DOKUMENTY

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej lub gimnazjum, 3 zdjęcia, ksero dowodu osobistego.

OŚWIADCZENIE !!!

 

OPŁATY

1.  Wpisowe wynosi 100.00 zł.

2.  Czesne wynosi 100,00 zł. za każdy miesiąc nauki, płatne w terminie do 10 każdego miesiąca.

3.  Opłata egzaminacyjna semestralna wynosi 100.00 zł *.

4. Opłata maturalna ustalana jest odrębnie w ostatnim roku kształcenia (po wyborze przez słuchaczy zdawanych przedmiotów) i uzależniona jest od liczby abiturientów.

*   Jest to jednorazowa opłata dopuszczająca do egzaminu w danym semestrze, zwalniająca zarazem z dodatkowych opłat za ewentualne egzaminy poprawkowe. Słuchacze po pomyślnym ich zdaniu otrzymują dodatkowo pomoce naukowe na semestr kolejny w postaci skryptów. Materiały te wliczone są w koszt powyżej wspomnianej opłaty egzaminacyjnej.